Samsyn kring utmaning

Notis · 2013-12-20

Hos Proton Engineering i Skillingaryd adresserades i mitten av december deras utmaningar kring materialhantering inför kommande år. De vill separera materialdelen från produktionssidan och inledande diskussioner genomfördes med materialhanterarna. En god samsyn över problembilden skapades, vilken förmedlas till ledningen. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer