Samverkan, delaktighet och ökad förståelse för flödet

Notis · 2021-02-08

I slutet av förra året avslutade Produktionslyftet sitt arbete hos Frohe AB på Tyresö med en överlämning. Samtliga ledare på företaget deltog under dagen för att på ett bra sätt involveras i det fortsatta arbetet. Under förmiddagen besöktes produktionen och kontoret för att se det som grupperna har arbetat med under denna resa. Framförallt fick vi en genomgång av hur de arbetar med de visuella tavlorna som nu finns på många ställen på företaget och som ständigt utvecklas. Vi fick bland annat ta del av hur de styr sina dagar och hur de arbetar med sina förbättringar och standardisering av arbetssätt. I en workshop senare på dagen samlades tankar in kring resan som varit. De effekter som lyftes fram var en ökad samverkan, delaktighet och ökad förståelse kring hela flödet. Gruppen berättade också att de nu har ett ökat kund- och leverantörsfokus och att de även ökat sitt slöseritänk och målfokus. Trots en mängd utmaningar under förra året har de utfört ett mycket bra arbete och lyckats bibehålla en bra nivå. Mer information har Marjo Särkimäki.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer