Samverkan, delaktighet och tillit för positiv förändring

Ledare · Birgitta Öjmertz · programdirektör, Produktionslyftet · 2023-12-19

Min övertygelse är att samverkan och delaktighet är nycklar till långsiktig konkurrenskraft och hållbar utveckling. Vi behöver ha lagkrav och kontroller för att sätta en lägstanivå, men för att nå riktigt långt behöver vi också hitta allas engagemang och vilja till utveckling. Det gäller för att vi ska klara den gröna omställningen, både som företag och på samhällsnivå, och det gäller för att skapa säkra och trygga arbetsplatser.

Hur hittar vi då lösningar som kräver nya förhållningssätt och arbetssätt? Som kräver ändringar i produkter, materialval, produktionsprocesser och samarbetsformer – både på den egna arbetsplatsen och i relationen med kunder och partner?

Hur skapar vi tillit och en kultur som gör att inte bara olyckor uppmärksammas, utan också tillbuden som hjälper oss att ta bort risker? Att det uppfattas som positivt att vi uppmärksammar varandra på att vi ska följa de rutiner som vi har satt upp? Att vi inte blir rädda för att bli av med jobbet eller att kollegorna ska fälla negativa kommentarer?

I Produktionslyftet brukar vi ta upp några centrala komponenter för att lyckas i ett förändringsarbete. Tyngst väger En ledning som leder. Kunder som kräver hjälper till, och vi behöver naturligtvis även ha Insikt om behoven samt inte minst Anställda som vill. Dock har jag genom åren i Produktionslyftet sett att just frågan om anställda vill verkligen är en fråga om att skapa förutsättningar för delaktighet. Tveksamhet att gå in i ett förändringsarbete bottnar ofta i att det finns tidigare erfarenheter av att någon annan bestämmer och att det som inte fungerar inte hanteras. Tilliten är inte grundmurad.

När sedan nya arbetssätt är etablerade, där alla ser vad som händer, avvikelser lyfts och hanteras och alla blir delaktiga i förbättringsarbetet, då vill ingen tillbaka till det tidigare sättet att arbeta.

Detta nyhetsbrev är fyllt av inspiration för fortsatt förändringsarbete. Ta till exempel gärna del av filmerna från två av höstens frukostseminarier, där Stoeryd och Åkers Sweden frikostigt delar med sig från sina förändringsresor. Läs också om Olofsfors och Sundlings arbete. Vi passar även på att påminna om några av våra böcker och skrifter som kan hämtas kostnadsfritt från webbsidan, de berör förändringsarbete generellt samt miljöförbättringar på den egna arbetsplatsen.

Fundera också på hur du och dina kollegor kan kompetensutveckla er genom de kurser som startar i början av nästa år, och boka in både digitala seminarier och fysiska konferenser för än mer inspiration från andra.

Tillsammans kan vi påverka vår framtid i positiv riktning och jag ser fram emot att mötas igen under nästa år för att fortsätta det arbetet. Men först hoppas jag att du får en riktigt fin julledighet …

God jul och gott nytt år!

Birgitta Öjmertz
Programdirektör, Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer