Samverkan – ett måste!

Ledare · Fredrik Bergman • Projektchef Genomförande • Norra Djurgårdsstaden • Exploateringskontoret • Stockholms stad · 2015-10-29

Att utveckla värdeflöden för att skapa en hållbar och resurseffektiv arbetsplats kräver samverkan. Vi vill i stadsutvecklingsprojekt Norra Djurgårdsstaden utmana alla aktörer för att nå högt ställda mål och skapa goda förutsättningar och ett mervärde för de som bygger och verkar i vårt projekt. I stadsutvecklingsprojektet finns en strävan att förändra – att skapa ett mervärde utöver det vanliga. Ett mervärde som både ska tillfalla slutkunden men också byggherren och entreprenören som kommer till vår arbetsplats.

Vår idé är att den stora arbetsplatsen med många byggherrar och entreprenörer ska samverka och koordineras för att på bästa sätt kunna effektivisera sina produktionsprocesser, säkerhetsarbete och miljöarbete. Hur ska vi kunna både bygga med kortare ledtider, ökad kvalitet, lägre kostnader och med förbättrad säkerhet? Det handlar inte om att sänka några löner eller springa benen av sig. Hur gör vi? Det finns många idéer om ”industriellt byggande” …

Stockholms stad har skapat en plattform för att möjliggöra för dem som ständigt vill förbättra sig (Kaizen). Vi kallar det Bygglogistikcenter eller BLC. BLC fokuserar på att förbättra effektiviteten på byggarbetsplatsen genom slottidsbokade leveranser (just-in-time) och korttidslagring utanför arbetsplatsområdet, vilket möjliggör både sampaketering och delleveranser. Till BLC knyts många olika tjänster såsom inbärning, bevakning, städning, avfallshantering med mer. Alla parter är kunder, såväl byggherrar, entreprenörer som dess underentreprenörer.

Om vi ska få detta att fungera och bli bättre på det vi gör så krävs det samverkan och förståelse för vad som triggar en effektivare byggarbetsplats, det krävs samverkan mellan både byggherren, entreprenörer, leverantörer, fack, branschorganisationer, stat och kommun. Det finns en stor potential om förståelsen finns och rätt incitament skapas hos alla parter. Tänk dig tanken om vi på vår byggarbetsplats, oberoende av byggnadssätt, skulle kunna få alla transporter i rätt tid, materialet förpackat i rätt antal, väderskyddat innan inbärning och utan skador – inget avfall produceras, endast emballage som går med i retur.

BLC samordnar även FoU-verksamhet där vi precis byggt en konstellation mellan akademin, stat, näringsliv och bransch för att utveckla detta. Konstellationens styrka och inriktning är tvärvetenskaplig och den knyter ihop avtal, upphandling, arbetsmiljö, miljö, produktion, byggekonomi, ledarskap, IT och kommunikation. Konstellationen är en del av ett forskningsprojekt inom Vinnova UDI (utmaningsdriven innovation) där jag ser en gemensam nämnare även med Produktionslyftet: Ett resurseffektivt byggande. Vi måste förändra. Produktionslyftet ökar företagens förändringsbenägenhet och effektiviserar deras processer med en metodik baserad på Lean.

Bilföretaget Toyota bygger hus med stor framgång i Japan med omnejd enligt Lean-processen. Vad är det som säger att de asiatiska företagen inte kan göra det här? Om inte vi bygger kommer någon annan att göra det. Min förhoppning är att vi tillsammans – stat, kommun, byggherre, entreprenör, leverantör – kan samverka för att skapa förutsättningar för svensk byggverksamhet. Vi har en enorm kunskap och gemensamt kan vi nå långt över det vanliga, men vi är en bransch i behov av både kulturell förändring och gränsöverskridande partssamverkan.

Fredrik Bergman • Projektchef Genomförande • Norra Djurgårdsstaden • Exploateringskontoret • Stockholms stad

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer