Samverkan för kompetensutveckling

Notis · 2007-03-28

Den femte upplagan av konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan (HSS) arrangeras i Jönköping den 8-11 maj 2007. För en kontinuerlig kompetensutveckling krävs lärande miljöer och strukturer som kan ta till vara nya möjligheter liksom identifiera svagheter. För att åstadkomma dessa behöver högskolor, företag, offentlig verksamhet, arbetsmarknadens parter och forskningsorganisationer samspela mer effektivt. HSS främjar förståelsen för och utvecklingen av sådan samverkan.
Under konferensen erbjuds deltagarna att fördjupa sig i olika teman och spår (se www.hss07.se under ”Program” för mer information). Ett av dessa spår är Industriell Omvandling, där bland andra Produktionslyftets Hans Reich kommer att vara moderator. En viktig del av konkurrenskraft i koppling till industriell omvandling handlar om förmågan att anpassa befintlig verksamhet till rådande omständigheter och krav. En del av spåret Industriell Omvandling lägger därför fokus på just Effektiv Produktion samt Produktutveckling, där samarbetspartners är Tekniska högskolan i Jönköping och proDesign.
Syftet med ett fokus på produktion är att föra fram perspektiv och goda exempel samt att diskutera hur högskolor och universitet kan bidra till utveckling och framgång inom dess områden. Under dagen kommer bland annat Produktionslyftet att diskuteras, liksom representanter från organisationer med erfarenhet och intressen i dessa frågor att presentera sina tankar. Två av de inledande talarna vid Industriell Omvandling är Johan Ancker (chef industriell utveckling, FoU, Teknikföretagen) och Hasse Johansson (forsknings- och utvecklingschef Scania). Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer