Samverkan inom och mellan regionala Lean-nätverk

Artikel · 2016-10-30

I början av oktober genomförde Produktionslyftets noder i region Syd och region Småland ett gemensamt arrangemang som omfattade ett studiebesök hos Emballator Lagan Plast. Det var ett otroligt inspirerande besök, men frågan är om inte utbytet mellan regionernas olika Lean-nätverk var lika inspirerande!

I Produktionslyftets region Syd är Jenny Bramell regionledare, där hon i sin roll som VD för IUC Syd i Skåne också driver något de kallar Nätverk Lean. Det är nätverk som kommit till som en följd av deras Lean-projekt och som byggts på efter varje projektomgång med ytterligare företag som vill fortsätta att träffas, lära sig nytt och utbyta erfarenheter. Efterhand har det också tillkommit företag som deltagit i Produktionslyftet. En gång om året anordnar de ett lite längre studiebesök med övernattning och den 5-6 oktober var det dags för ett sådant arrangemang. Denna gång styrde de mot Ljungby och ett besök hos Emballator Lagan Plast, ett välkänt Produktionslyftsföretag som fått priser för såväl sitt Lean- som effektiviseringsarbete. Anledningen till dessa studieresor är en tydlig efterfrågan från de deltagande företagen.

Emballator Lagan Plasts representanter Kajsa Ritzman och Marcus Wahlgren flankerade
av Jenny Bramell till vänster och Malin Ericson.

– Allt började när vi var på Scania i Södertälje härom året, företagen hade länge önskat att få komma dit så vi ordnade en resa, berättar Jenny. Förutom att själva studiebesöket var ovärderligt tyckte alla att det var värdefullt att bara umgås. Vi ska inte underskatta samtalen vid ett middagsbord, här hinner du diskutera så mycket mer än bara Lean-frågor och under åren är det många knutar som lösts upp vid dessa tillfällen.

Dagen före studiebesöket checkade deltagarna in på hotell Terazza i Ljungby för den mer informella delen av studieresan. Att deltagarna både känner, och känner förtroende för, varandra märktes tydligt i samtalen både före och under middagen på ansedda Gästgivaregården. På ena sidan diskuterades det konkreta automationslösningar mellan ett mindre kemiföretag och ett regionalt verkstadsföretag; på andra hållet pratades det digitala organisationslösningar mellan en tjänsteleverantör och en underleverantör till industrin. De bjöd verkligen på sina kunskaper och erfarenhetsutbytet var så intensivt att det nästan gick att ta på …

– Det visar att företagen är med av flera olika anledningar, menade Jenny. Dels bara att komma ut ur den egna dörren och få nya intryck, men också för att lära sig nya saker och hålla Lean-grytan kokande. Vid varje tillfälle får de något med sig hem som går att applicera i den egna verksamheten.

Inför studiebesöket hade Jenny ytterligare ett ess i rockärmen gällande erfarenhetsutbyte, nämligen ett samarrangemang med CIL (Centrum för Informationslogistik) i Ljungby. CIL bygger på ett nära samarbete mellan Linnéuniversitetet, regionens näringsliv och offentlig sektor. De erbjuder akademiska utbildningar och yrkeshögskola inom områdena Information & Logistik, Marknadsföring & Försäljning och Verksamhet & Affärsutveckling, där studenter arbetar med tillämpade projekt och spenderar minst en femtedel av studietiden på ett företag.

Med VD Magnus Hellgren i spetsen är CIL dessutom regional nod i Småland för Produktionslyftet och här arbetar även Malin Erikson som koordinator på Linnaeus Technical Centre för Tekniknod Väst. Hon samordnar ett nätverk där bland andra Emballator Lagan Plast ingår och där Lean-intresset av naturliga skäl står högt på agendan. Nätverket bildades för ett par år sedan när Malin upplevde att Lean var en gemensam vilja och utmaning för flera av företagen hon träffade i sitt arbete. Det består av ett tiotal små och stora företag – varav minst tre varit med i Produktionslyftet – samt Ljungby kommun och träffas hos varandra mellan fem och sex gånger per år.

Ett härligt tummat exemplar av Emballator Lagan Plasts vägledande principer, ”Vår väg”.
En ny upplaga är på gång, uppdaterad och utvecklad av alla medarbetare.

– Vi lär av varandras framgångar och utmaningar kring Lean-arbetet, berättade Malin som mötte upp inför studiebesöket på Emballator Lagan Plast. Vi brukar ha ett tema för varje träff som ett av företagen, eller någon extern part, introducerar och delar med sig av.

Samtidigt menade Malin att det är viktigt att få dela med sig av och visa upp sin dagliga verksamhet och få input utifrån genom dessa besök. Både samhället och företagandet vinner på samverkan och utveckling på hemmaplan, vilket dock inte hindrar ett utbyte med andra regioner.

– Jenny och jag träffades på Produktionslyftets reflektionsdagar i Kista i somras och pratade då om viljan och möjligheterna att samverka mellan Lean-nätverken, berättade Malin. Jenny bad mig arrangera ett besök för sitt nätverk hos Emballator Lagan Plast, vilket både vi och företaget gärna ställde upp på.

På Emballator Lagan Plast gav förbättringskoordinator Marcus Wahlgren med praktikant Kajsa Ritzman en kort introduktion till företaget. Kajsa läser själv på CIL och har aktivt sökt sig till praktiken på Emballator Lagan Plast, vilket hon ser som en spännande möjlighet – för bara 8-10 år sedan var det nästan ingen som kände till Emballator i trakten …

Det dagliga morgonmötet 08:45, där de besökande utmärker sig med matchande rockar
och käcka mössor.

– Vi är nog ett av få företag i Ljungby som verkligen sätter studenterna i skarpt läge, berättade Marcus. Vi har stadigt 3-4 studenter på plats och minst en per år brukar stanna kvar, vilket är vår framtid. Kanske är det Kajsa som är min efterträdare!

2005, då Christian Silvasti tillträdde som VD och Emballator Lagan Plasts Lean-resa inleddes, var de mer eller mindre ökända; de visade röda siffror och när de bjöd in kommunledningen hittade de inte ens till företaget … För den som är intresserad av Emballator Lagan Plasts spännande och imponerande resa så finns den beskriven i ett par artiklar på Produktionslyftets hemsida.

– Tack vare Christian fick vi en ny chans och vi tog den, allt vändes på ett halvår och sedan dess har vi visat svarta siffror, berättade Marcus. Vi arbetade hårt för att förankra Lean i verksamheten, hos alla medarbetare och brett i hela spektrat från marknad till färdigvarulager. Det är tack vare ett tydligt och starkt ledarskap som vi har lyckats.

Efter den inledande introduktionen bjöds vi in till företagets morgonmöte 08:45, daglig styrning. Här träffas alla i ledande funktioner inom produktionen för att gå igenom dagen, eventuella avvikelser och annat som är av vikt att ta upp. En av deltagarna var Frida Nilsson, hållbarhetschef, som också ledde en av grupperna runt företaget på ett mycket engagerande sätt.

Hållbarhetschef Frida Nilsson under den mycket intressanta och inspirerande rundturen
på Emballator Lagan Plast.

– Det är kul, vi lär oss alltid något samtidigt om vår egen verksamhet och vi utvecklas, konstaterade Frida. Frågorna inspirerar ofta till förbättringar i såväl produktionen som i presentationen.

Frida är också en av dem som kommit in i företaget genom sin utbildning på CIL, vilket knöt samman det uppskattade studiebesöket med eftermiddagens workshop. Efter en god lunch, återigen på Gästgivaregården i Ljungby, samlades Jennys Lean-nätverk på CIL tillsammans med Malins nätverk.

Malin hälsade de båda grupperna välkomna och spred ut deltagarna så att det blev ett blandat klientel vid varje bord. Eftermiddagen hade som tema ”Ledarskap” med ett övergripande Lean-tänk kring engagemang i och ledarskap av verksamheten.

– Vi funderade kring de gemensamma utmaningar som ofta återkommer vid de olika nätverksträffarna och fastnade för området ”engagemang och ledarskap”, förklarade Malin. Därför valde Jenny och jag det temat för eftermiddagens gemensamma aktivitet. Jag samarbetar mycket med Magnus Forslund inom Linnaeus Technical Centre, som gärna ville vara med och tillsammans satte vi ihop ett program för eftermiddagen.

Efter presentationsrundan var det dags för nämnde Magnus Forslund, universitetslektor på institutionen för organisation och entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Magnus arbetar med ledarskap med inriktning mot förändring och innovation och höll en mycket inspirerande kombination av föreläsning och workshop. Efter kafferasten berättade Annelie Sjöö, kvalitetsansvarig på Nolato Lövepac, om deras Lean-resa med utmaningar kring just engagemang och ledarskap.

– Vi har våra värdeord som exempelvis alla har lika värde, vi klarar oss inte utan varandra, framhöll Annelie. Vi måste ständigt bli lite bättre för att behålla jobben, vår framtid bygger på allas delaktighet i den dagliga verksamheten.

Nolato Lövepac startade sin Lean-resa med Smart Produktion 2010 och engagerade sig i IUCs Lean-nätverk 2011. Deras verklighet är att kunden vill ha stadigt sänkta kostnader vilket gör att utan ständiga förbättringar når de förr eller senare till en punkt där de inte tjänar pengar längre.

Magnus Forslunds avslutande föreläsning/workshop på CIL var ett perfekt avslut på
ett par lika intensiva som givande dagar i Ljungby.

– Genom ständiga förbättringar kan vi förhoppningsvis öka vår effektivitet i samma – eller högre – takt som kunden kräver kostnadssänkningar, menade Annelie.

Satsningen har gett resultat och i mars 2016 fick Nolato Lövepac ta emot utmärkelsen ”Volvo Cars Quality Through Excellence Award” (VQE) för sitt förbättringsarbete och sin leveranssäkerhet. En imponerande utveckling!

Dagen avslutades med Magnus och hans utmanande frågor och påståenden. Mål och medel; är kund eller medarbetare viktigast?

– Ni svarar för snabbt, konstaterade Magnus med ett leende. Vart tog alla ”varför” vägen?

Vad är grejen med Lean, vad är motorn i det hela? Det är lätt att gå vilse bland metoder och verktyg. Finns det någon drivkraft som vi kan ”hänga på” Lean-arbetet?

– Redan Sokrates menade att lärarens roll är att tydliggöra frågan, avslutade Magnus. Det är frågan som är viktig, inte svaret.

Efter en tankeväckande eftermiddag avslutades arrangemanget i Ljungby med många nya intryck. För någon som inte deltagit tidigare framstod idén bakom de regionala nätverken med all tydlighet; nyttan och engagemanget gick inte att ta miste på, möjligheten att direkt och informellt kunna lyfta olika frågeställningar kan inte nog betonas. Att det dessutom är trevligt att träffas gör ju inte saken sämre!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer