Samverkan för konkurrenskraftig produktion

Ledare · Eva Wigren • Chef Industriell Utveckling • Teknikföretagen · 2013-04-30

Teknikföretagen var en av initiativtagarna till att Produktionslyftet drog igång och vi anser fortfarande att projektet fyller en viktig funktion när det gäller att höja kunskapsnivån inom produktionsteknikområdet. För att behålla och bygga ut produktionen i Sverige måste vi kunna konkurrera med länder som har betydligt lägre kostnadsnivåer och detta kräver hög kunskap om hur man kan höja produktiviteten i företagen.

Detta är något som gäller alla företag, inte bara våra storföretag. Dessa kan ofta ta fram egna modeller för hur man på effektivaste sätt kan utveckla sin produktion, de kan ha hela produktionsutvecklingsavdelningar och följa vad som är ”best practice”. Det är dock viktigt att även våra små och medelstora företag har möjlighet att tillgodogöra sig den kunskap som finns.

Ett sätt är att gå med i Produktionslyftet och för oss är det otroligt viktigt att denna möjlighet finns kvar.

Samtidigt är det också viktigt att större företags erfarenheter och utmaningar används för att bredda kunskapsbasen. Här ser vi en fördel med Produktionslyftets ökade möjligheter att ta sig an även större företag i programmet. Den samlade kunskapen utvecklar metodiken och den kan spridas tack vare Produktionslyftets regionala uppdelning. Vi måste utnyttja etablerad kunskap och erfarenhet ute i regionerna, som vi också hoppas ska stödja Produktionslyftets framtida arbete.

För Produktionslyftets kommande period är det dock Vinnova som finansierar verksamheten. Inom Teknikföretagen har vi en ständigt pågående dialog med såväl dem som med Näringsdepartementet kring vikten av att hålla kunskapsnivå runt produktionsfrågor uppe. Vi arbetar med Produktionsforum, vår egen referensgrupp för produktionsfrågor, där produktionschefer från flera stora företag deltar för att identifiera viktiga områden. Vi samverkar med Produktionsakademin och forskningsinstitut som Swerea inom produktionsforskning och produktionsutbildning. Vi har en fördel i ett nära samarbete med IF Metall, som också var med och initierade Produktionslyftet. De bidrar stort till Produktionslyftets utveckling genom sin breda kunskap inom produktionsfrågor.

Det finns en stark samverkan mellan akademi, näringsliv och forskningsinstituten inom området, där näringslivet sitter på den största kunskapen. Det finns en tydlig koppling mellan forskning, innovation och produktion. För att behålla en hög nivå på forskning och innovation i landet är vi övertygade om att det krävs en konkurrenskraftig produktion. Vi gör allt i vår makt för att påverka politikernas insikt kring vikten av detta. Förvisso är tjänstesektorn och andra sektorer också viktiga näringar, men de hänger ofta ihop med produktionen av varor. Varorna skapar möjligheter att sälja tjänster. Om vi ska behålla en konkurrenskraftig produktion är det just denna typ av samverkan som krävs.

Eva Wigren • Chef Industriell Utveckling • Teknikföretagen

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer