Samverkan kring tillväxtstöd

Notis · 2016-09-29

I Mittuniversitetets region Mellersta Norrland samverkar Produktionslyftet sedan tidigare med IUC Z-Group, något som ser ut att kunna intensifieras. IUC Z-Group driver även projektet Industrilyftet med tydlig fokus mot små och medelstora företag, en inriktning som blir allt tydligare även för Produktionslyftet.

Industrilyftet har lett till en ökad förståelse för företagens behov gällande tillväxt, vilka hinder som finns och vad som kan göras för att eliminera dessa. Det rör sig inte ”bara” om produktionsnära utmaningar utan kan omfatta aspekter som digitalisering, automation eller cirkulär ekonomi. Med Produktionslyftets bredare anslag kring dessa frågor stärks förutsättningarna för samverkan mellan alla parter i regionen, vilket lovar gott inför framtiden. Foto Sandra Pettersson – mer information har pernilla.ingelsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer