Samverkan viktigare än någonsin

Artikel · 2019-08-30

Från Dalarna har sex företag medverkat i Produktionslyftet och tre av dem kommer från Mora. Här finns också PeO Sjöberg från IUC Dalarna, en av Produktionslyftets tillskyndare i regionen. Staden har aktiva företagsnätverk med många aktiviteter och PeO har bland annat arrangerat insiktsseminarium och planerat för ett Startprogram. Dessutom har de som sagt tre företag som medverkat/medverkar i Produktionslyftets 18-månadersprogram, där två dessutom har gått eller ska gå vidare i en fördjupningsresa.

– Industrin i Mora är väldigt stark och står för den större delen av tillväxten samtidigt som den har en lång tradition och förmåga att utvecklas, förklarar PeO. En god samverkan mellan företagen är en framgångsfaktor och nätverk har formats som driver ett antal viktiga frågor, däribland produktionsutveckling och inte minst kompetensförsörjningen. Företagen engagerar sig och arbetar hårt med dessa frågor.

Hans råd till andra regioner beträffande förmågan att engagera företag är att vara uthållig. Det gäller att försäkra företagen om att verksamheten utgör ett långsiktigt stöd kring prioriterade utmaningar.

– Det är industrin som identifierat var de måste bli bättre för att möta utmaningarna, menar PeO. Fokus måste därför alltid ligga på aktiviteter som stöttar detta.

PeO Sjöberg, till höger, med Björn Erkersson från FM Mattsson Mora Group.

Vi passade på att hälsa på i Mora för att prata med några av företagen som deltar i Produktionslyftet. Först fick vi en pratstund med Björn Erkersson, kvalitetschef på FM Mattsson Mora Group. De ska ge sig ut på en fördjupningsresa med Produktionslyftet, men Björn var med redan 2009 då de medverkade i 18-månadersprogrammet.

Det var i höstas under strategiarbetet som Björn och hans kollegor diskuterade vilka strategiska alternativ som finns; hur ser verksamheten ut och kommer monteringen alltid att kunna finnas kvar i Mora?

–Vi ska inte sälja komponenter, det är en helt annan sak, vi måste satsa på montering, förklarar Björn. Dessutom, om den ska blir riktigt bra, krävs det att kvaliteten är hög med tighta ledtider till kund. Vi måste bygga upp en montering i världsklass!

Deras VD Fredrik Skarp har själv varit med om en resa med Produktionslyftet men då som VD för ett annat företag. Hans förslag var att de skulle kontakta Produktionslyftet om eventuell coachning eftersom de insåg att de behövde någon som kunde utmana dem.

– Vi började prata i december med tanken att vi skulle bolla lite idéer och plötsligt var vi anmälda till Produktionslyftets uppföljningsprogram, säger Björn med ett leende. Det var nog bra som uppstart men inte med den bemanning vi hade till hands, vi var lite överambitiösa.

Dessutom sammanföll satsningen med lanseringen av deras nya uppkopplade produkter, så de drog i andon-snöret och sköt upp starten för fördjupningsprogrammet till första kvartalet 2020. De har dock redan valt pilotområde och arbetar en del med förutsättningarna för den gruppen för att de ska få en så vass start som möjligt.

Enligt Björn är Fredrik Skarp otroligt drivande i detta, vilket är A och O, och även facket har sett goda effekter från förra resan. Det var ett stålbad som de tog sig igenom men som också gjorde dem väldigt samsynta. De lärde sig att alla i grunden strävar efter samma sak, en långsiktigt hållbar produktion i Mora. Vägen framåt är att arbeta med frågorna kring effektivisering. Det de tar med sig från förra resan är den grund de lagt med daglig styrning, bättre flöden, produktionsledare som vill minska batchstorlekarna – mentaliteten är i grunden förändrad.

– En fördel är också att vi har en koncernledning som verkligen vill, den är aktiv och ordentligt på banan, avslutar Björn. Förra gången var det främst produktionsledningen som drev arbetet, nu är det hela ledningen.

Till vänster Mikael Andersson, varmpressare, IF Metalls klubbordförande och medlem av styrgruppen i arbetet med Produktionslyftet. Här tillsammans med Ulfh Olsson, produktionsledare ämnestillverkning.

Efter mötet med FM Mattsson Mora Group tar vi oss till Mattsson Metal där vi träffar vi Olov Larsson, verksamhetsutvecklare och Lean-koordinator. I höstas genomförde PeO och Lars-Gustaf Gustafsson från RISE IVF/Produktionslyftet ett informationsmöte inom programmet Pilar kring robotisering. Lars-Gustaf och Olov började diskutera Produktionslyftet vilket väckte Olovs entusiasm – och på den vägen är det. Han kände naturligtvis till att både Morakniv (då Mora of Sweden) och FM Mattsson Mora Group (då Ostnor) hade medverkat i Produktionslyftet.

– Det är en fantastisk resa som Morakniv genomgått, en enorm förändring, säger Olov. Det var viktigt för mig att höra att de gått vidare från ”bara” metoderna till människorna så att arbetet verkligen fått fäste.

I regionen har de en väldigt öppen attityd företagen emellan och de tvekar inte att hjälpa varandra och utbyta erfarenheter. Olov har talat med både Mats Liljeberg, Lean-koordinator på Morakniv, och Björn Erkersson på FM Mattsson Mora Group och fått nyttiga råd. Dessutom levererar Mattsson Metal till bland andra Scania, som finns representerade i Produktionslyftets styrelse, och Esbe, som är ett tidigare Produktionslyftsföretag.

– Utmaningen för oss är pilotområdet som representerar vår största kund, berättar Olov. Vi har haft en del släp och ville förbättra leveranssäkerheten.

Till Scania har de 100 procent leveranssäkerhet och de har även fått pris för sin leveransprecision från ABB. Generellt ligger de således bra till, men de har en del utmaningar vad gäller leveranserna till deras största kund. Redan före sommaren hade Mattsson Metal identifierat sina huvudsakliga utmaningar samt satt sina vägledande principer. De genomförde tre värdeflödesanalyser för att verkligen ta temperaturen på hur de ligger till.

Tavla från Mattsson Metal där medarbetarskapet inte kan understrykas nog.

En viktig del av processen var också att få en gemensam bild över var de stod och vad som låg framför dem, där genomloppstid och delaktighet var några av nyckelpunkterna. Mikael Andersson är IF Metalls klubbordförande och medlem av styrgruppen i arbetet med Produktionslyftet och enligt honom finns det både samsyn och engagemang bland deras 125 medarbetare; kanske inte hos alla riktigt än, men det är heller inte någon som sparkar bakut. Betoningen ligger på medarbetarskap.

– Det är operatörerna och medarbetarna som sitter på den verkliga kunskapen, säger Mikael. Den är viktig att både få loss och ta till sig i allt förbättringsarbete. I sin tur ger det också större engagemang och gör det roligare att gå till jobbet.

Precis som FM Mattsson Mora Group är Mattsson Metal aktiva i olika nätverk, Deras VD Erik Eriksson är exempelvis ordförande i företagsnätverket Wajrum. I april i år genomförde dessutom IUC Dalarna, Produktionslyftet och Chalmers ett inspirationsseminarium med tema Lean och inre digitalisering. FM Mattsson Mora Group gav konkreta exempel på sitt arbete med Lean och Hans Reich från Chalmers Professional Education/Produktionslyftet förklarade digitalisering.

– Inspirationsseminarier och träffar är bra på flera olika sätt, menar Olov. Dels får du en givande föreläsning, men du får också möjlighet att träffa och prata med andra företag. Det är ett bra tillfälle på flera sätt att få en bekräftelse på att det går åt rätt håll.

Det är något som också PeO gärna skriver under på, samverkan är viktigare än någonsin.

PeO Sjöberg med Olov Larsson från Mattsson Metal.

– Möjligheterna ligger framför våra fötter men klarar vi inte utmaningen är risken att utvecklingen går åt helt fel håll, säger PeO. Det handlar om förmågan att kraftsamla med alla tänkbara resurser och gemensamt arbeta för att utveckla Mora.

Det sker bland annat genom att driva och utveckla de nätverk som finns, där människor träffas och tar gemensamt ansvar. Det gäller också att dra nytta av de nationella initiativ som erbjuds, exempelvis Produktionslyftet.

– Vissa utmaningar vet vi med bestämdhet och andra ser vi tendenser till, men tyvärr finns det också framtida utmaningar som vi bara kan fantisera om, avslutar PeO. Därför är samverkan och förmågan till omställning viktigare än någonsin.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer