Satsning på Lean framgång för Kynningsrud Prefab

Notis · 2020-11-27

I en tid som inneburit svåra prövningar för många industriföretag går Kynningsrud Prefab Uddevalla mot strömmen. Trots pågående pandemi är företaget på väg mot sitt bästa år någonsin. En målmedveten satsning på Lean genom Produktionslyftet har skapat positiva effekter i hela verksamheten.
– Det är nu vi på allvar ser alla de positiva effekterna av arbetet vi har lagt ner på att införa Lean-metodiken i vår verksamhet, säger företagets VD Nicklas Jarl, tillika medlem av Lean Forum Byggs styrelse. Det är en stor investering i både tid och pengar, men det har gett oss mycket mer än väntat.
På bilden ses VD Nicklas Jarl. Läs hela deras artikel här – mer information har även Produktionslyftets Lean-coach Bo Ericson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer