Scanautomatic 9-12 oktober 2007

Notis · 2007-06-28

Inför årets upplaga av Scanautomatic på Svenska Mässan i Göteborg är Produktionslyftet starkt engagerade. Bland annat ingår Hans Reich i mässans branschråd och såväl IVF som Chalmers är medarrangörer vid seminarieprogrammet. Som exempel kan nämnas att IVFs Magnus Widfeldt är moderator under tisdag förmiddags tema Rätt Automation. Produktionslyftets Dan Carlsson från Chalmers är moderator för onsdag förmiddags Robotteknik, medan Hans Reich modererar eftermiddagens Lean Production och Automation. Anna-Karin Jönbrink på IVF är moderator för torsdagens Automation och Energieffektivitet. Dessutom medverkar personal från såväl Chalmers som IVF som enskilda föreläsare. Den 9 oktober deltar även Produktionslyftets styrelseordförande Göran Johnsson, då han medverkar i Heta Stolen på scen. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer