Scanautomatic och Tekniska Mässan

Notis · 2009-10-28


Produktionslyftet deltog vid seminarier både på Tekniska Mässan och Scanautomatic den 13-16 oktober i år. På Tekniska Mässan hölls Lean-seminarier på den öppna scenen varje dag vid lunchtid, något som blivit lite av en tradition. Som vanligt växlade Hans Reich och Anders Hugnell mellan uppdragen – och som vanligt var deras föreläsningar de mest välbesökta. På Scanautomatic höll Hans Reich även en föreläsning runt Green Lean, ett uppskattat tema som han även upprepade på Tekniska Mässan. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer