Se möjligheterna med digitalisering

Ledare · Mikael Kraft · Head of Factory Automation and Digitalization · Siemens · 2018-03-29

Många företag känner sig fortfarande osäkra på digitaliseringen och vissa ser det även som ett måste för att undvika att gå samma väg som till exempel Kodak och Facit. På Siemens har vi valt att se digitaliseringen som en enorm möjlighet istället och konstaterar att detta är något vi befinner oss mitt i, inte något som ligger framför oss. Inom vissa områden är det till och med relativt moget, exempelvis inom automation. Det är dock avgörande att du har kontroll på dina processer – kalla det gärna Lean – så att du inte automatiserar dina slöserier.

Digitalisering inom produktion handlar sedan om att skapa och etablera den plattform som företaget har för avsikt att jobba med genom hela kedjan. Traditionellt startar det med att bestämma hur och vad som ska tas fram, hur det ska produceras och allt som krävs runtom. Sedan kommer den fysiska tillverkningen, försäljning och därefter eftermarknad beroende på affärsmodell. Börja samla data, från produktdesignsfasen, från produktionen, från produkten. Även om ni idag inte vet vad ni ska göra med all information så kommer det i nästa steg med nya möjligheter, nya produkter. Det är här ni bygger framgången för nästa generation.

Stegvis kan det se ut så här:

  • Designa din produkt; utveckla, simulera, optimera helt virtuellt, stanna inte vid traditionella CAD-modeller utan lagra alla specifikationer, egenskaper och beteenden runt produkter, spara och säkerställ tillgången.
  • Planera din produktion och produktionsprocess digitalt, designa och optimera hela anläggningen genom att simulera allt.
  • När produktionsanläggningen skapas säkerställs resultatet mot den digitala tvillingen. När produktionen sedan ska starta eller ändras så har du redan simulerat allt och samma tvilling har använts för alla maskiner och processer. Du vet att automationen och de lösningar som valts fungerar tillsammans och kan tillverka den produkt du tänkt.
  • Starta produktionen, eventuellt med enklare justeringar.
  • Återigen, samla all information från produktionen och återkoppla! Finns det någon form av intelligens i produkten? Samla informationen! Definiera förbättringsåtgärder och återkoppla till första steget i värdekedjan, det vill säga in i den digitala tvillingen.

Med detta har du uppnått vad som kallas Closed Loop Manufacturing, ett riktigt buzzword. Vi har en digital tvilling kopplad till hela produktionskedjan, samlar alla data och återmatar till den digitala tvillingen. Har du ordning på dina processer – vilket Produktionslyftet erbjuder stöd till – så har du all anledning att se positivt på digitaliseringens alla möjligheter!

Mikael Kraft · Head of Factory Automation and Digitalization · Siemens

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer