”Se möjligheterna” – Swerea IVF-konferens 5-6 maj

Notis · 2008-03-28

Den 6 maj arrangerar Swerea IVF en stor verkstadsteknisk konferens som fokuserar på möjligheterna med nya metoder, ny teknik och praktiska erfarenheter. Välj mellan 30 spännande föredrag, där intressanta industrierfarenheter och forskningsresultat presenteras. Den 5 maj har några av Swerea IVFs kunskaps- och samverkansnätverk dessutom möten på eftermiddagen och på kvällen är det middag – med åtföljande pub! Alla är välkomna till dessa nätverksmöten, som denna gång är gratis. För program och anmälan, gå in på www.swereaivf.se och klicka på ”Konferenser” i vänsterspalten. Mer information har carina.egeman@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer