Se till att inte missa tåget

Ledare · Ingegerd Andersson • Tommy Blom
IF Metall-klubben vid Nolato Plastteknik AB · 2015-01-28

Vi måste erkänna att det gick som tåget när vi kom igång med i Produktionslyftet. Ledningen hade lyft tankarna kring en satsning och från fackets sida ställde vi oss genast positiva och betonade att vi ville vara aktivt engagerade. Vid de första presentationerna kring det kommande arbetet var både ledning och fack på plats, en inställning som sedan löpt genom hela arbetet.

Alla vill inte ändra på sig, men arbetet underlättas enormt av den samsyn vi har. Vid förändringar är det inte bara produktion och lönsamhet som diskuteras, även människan kommer in på ett naturligt sätt. Det är idag självklart att vi ska ha rätt redskap och rätt utrustning, vi tänker till lite mer och alla får vara med och tycka. Självklart har vi alla fokus på olika saker – ekonomerna på sitt, vi på vårt, ledningen på sitt – men alla vill lösa problem och det är den som är närmast som gör det bäst. Tidigt kom frågan kring utbildningen upp, där vi ansåg det viktigt att även produktionspersonalen deltog. Här tog företagets vd ett viktigt steg åt sidan för att göra plats åt medarbetare, ett bra tecken på ledningens stöd. Alla ska få den utbildning som krävs för att utföra det jobb som förväntas.

Vi har fått enormt mycket lärdomar av den resa vi gjort, så frågan är om vi skulle vilja göra den annorlunda? På det hela taget har själva resan fungerat mycket bra, vilket också resultaten visar. I förlängningen innebär detta många fördelar som exempelvis säkrare och fasta jobb, bättre arbetsmiljö och ökat engagemang. När vi kanaliserar de gemensamma förbättringarna mot ökad produktivitet vore det intressant om det gick att hitta ett system för att fördela mervärdet ytterligare bland medarbetarna, något som säkerligen skulle driva på utvecklingen.

Det brukar sägas att Lean är ett arbete utan slut och det stämmer verkligen, vi utvecklas varje vecka, varje dag – vi vet att varje liten detalj är viktig och att det är alla små steg som möjliggör de stora stegen. Den senaste tiden har vi haft mycket att göra och det är lätt att tappa tempo i utvecklingen, vilket är en utmaning. Samtidigt gör framsteg och samsyn det naturligt för oss inom IF Metall att lyfta vikten av att behålla och utnyttja erfarna medarbetare även under perioder då det direkta produktionsbehovet inte är så stort. I förlängningen tjänar vi alla på det.

Till de som är verksamma i företag som ännu inte tagit till sig Lean-tänket – må det vara ledning, fackrepresentanter, ägare eller medarbetare – så är vårt budskap enkelt: Se till att vara på plats innan tåget går. Ta steget, se till att samarbeta om ni alls vill finnas kvar. Tåget väntar inte.

Ingegerd Andersson • Tommy Blom
IF Metall-klubben vid Nolato Plastteknik AB

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer