Seminarium med japanska förtecken

Notis · 2007-11-28

I Malmö den 8e november arrangerades ett ”Japanseminarium” för att inspirera företag i samhällsbyggnadssektorn kring japansk produktionsfilosofi. Mötet var ett i en serie av tre, där ett tidigare genomförts i Göteborg samt ett i slutet av november i Stockholm. Dessa seminarier är en form av uppföljningsmöten från Boverkets/Byggkostnadsforums studieresa till Japan våren 2007, bland annat med besök hos Toyota Home. Deltog i seminariet gjorde, förutom Produktionslyftets Hans Reich, även Anna Åkesson (Prolog – se bild), Sonny Modig (MKB Fastighets AB) samt Jan Eric Bark (Starke Arvid). Arrangemanget, med Prologs Fredrik Friblick som moderator, lockade ett 30-tal deltagare. Kvällen avslutades som sig bör med sushi … Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer