Seminarium med OBIK

Notis · 2024-04-23

På OBIK har fokus på flöden och smart layout i befintliga lokaler skapat mer yta, kortare sträckor och bättre arbetsplatser. Vid frukostseminariet den 19 april berättade företaget om sin resa med Produktionslyftet, och vi fick även en inblick i relaterad forskning som bedrivs vid Chalmers.

Se filmen från seminariet →

 

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer