Seminarium med Stoeryd

Notis · 2023-12-18

Stoeryd har genomfört ett omfattande förändringsarbete inom Produktionslyftet. Vid frukostmötet den 15 december berättade de om resultaten som bland annat innefattar ökat engagemang och delaktighet bland medarbetarna. Stoeryd nominerades till Svenska Leanpriset 2023.

Se filmen från seminariet →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer