Seminarium och studiebesök hos Husqvarna

Notis · 2011-02-28


Den 4 februari anordnade Produktionslyftets region Småland med öarna ett insiktsseminarium i samverkan med SmPF (Smålands Produktivitetsförening), där Produktionslyftet berättade om möjligheterna med Lean och den verksamhet som bedrivs inom programmet. Emil Gadd, ansvarig för HOS (Husqvarna Operating System) berättade om hur de ser på Lean och hur deras Lean-resa gått. Därefter var det besök i monteringsfabriken och för att se hur de praktiskt jobbat med verktyg som 5S, balansering, Kanban och daglig styrning. Totalt var det 35 deltagare trots ett visst manfall på grund av snöoväder. Mer vet larsgustaf.gustafsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer