Seminarium om effektiva flöden och automation

Notis · 2018-01-15

Den 10 januari genomfördes ett insiktsseminarium hos C. Hallströms Verkstäder i Ås norr om Östersund, ett samarrangemang med IUC Z-GROUP och Teknikföretagen. Med över 40 personer på plats från 15-talet företag var det ett välbesökt seminarium, där temat för dagen var ”Effektiva flöden och automation”. Det var verkligen ”rätt” folk på plats, temat hade hög relevans vilket återspeglade sig i det stora intresset. Med på länk från Mölndal var Magnus Widfeldt på Swerea IVF som talade om de utmaningar som möter alla som vill utveckla sina flöden och vilka möjligheter som automation erbjuder. Magnus svarade även på frågor och deltog i den intressanta diskussionen som följde. För att sprida kunnande och erfarenhet på ett bra sätt krävs det både att kunna dela med sig och att vara öppen för nya intryck, vilket också är en viktig del för Produktionslyftet. Förutom företagsrepresentanter deltog även många av regionens industriella företrädare. Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Finansiärer och intressenter

Partner