Ser energi som ett slöseri bland andra

Artikel · 2017-09-29

Den som står inför stora utmaningar brukar ofta skärma av sig och fokusera på det inre arbetet. Det gäller dock inte FOV Fabrics. De mötte sina energi- och produktionsutmaningar genom att engagera sig i helt nya program – EEnet och Produktionslyftet – och med facit i hand var det ett ovanligt klokt beslut.

Åsa Marcus, produktionschef på FOV Fabrics.

FOV Fabrics AB i Borås producerar 10 miljoner kvadratmeter tyg varje år. Det är dock inte några vanliga gardintyger eller liknande som produceras utan det rör sig om tekniska textilier, tyger med funktion. Kunderna finns över hela världen och omfattar allt från fordonsindustri till tillverkare av sportutrustning.

Sedan januari 2017 medverkar de i Produktionslyftets utvecklingsprogram över 18 månader, samtidigt som de sedan andra halvåret 2016 är engagerade i ett energieffektiviseringsnätverk som Energimyndigheten initierat, EEnet. Företaget har arbetat fokuserat med energifrågor ända sedan 2012 med ett gediget energibesparingsprogram som också gett goda effekter. De har sparat en hel del pengar och det som ger tydliga resultat på sista raden är naturligtvis alltid intressant.

Företagets senaste investering, en jetfärgningsmaskin.

– Samtidigt visste vi givetvis att vi inte var fullfjädrade när möjligheten med EEnet kom upp, även om vi sett potentialen i arbetet, säger Åsa Marcus, produktionschef på FOV Fabrics. Möjligheten till fortsatt stöd och hjälp i ett nätverk var lockande.

Det var också vid ett nätverksmöte som de kom i kontakt med Produktionslyftet då Hans Reich från programmet höll en inspirationsföreläsning för de deltagande företagen. Att ta bort slöserier och arbeta effektivare är något som gäller för såväl Lean som energieffektivisering – slöseri som slöseri. Åsa var inte sen med att kontakta Hans efter föredraget.

– Det fanns många anledningar till det, säger Åsa. Framförallt med tanke på de goda energiresultat vi sett så ville jag inte missa detta tåg som också omfattade hela produktionssidan, samtidigt kände jag att vi verkligen behövde göra något.

I slutet av 2016 stod FOV Fabrics inför stora utmaningar. De hade dragit igång ett stort projekt som gick ut på att dubblera produktionen i väveriet, ett arbete som dessvärre inte startade särskilt bra och sedan ledde till både leveransförseningar och kvalitetsbekymmer. Att då samtidigt engagera sig i två stora satsningar som EEnet och Produktionslyftet kan för en utomstående te sig som aningen överilat …

– Tvärtom, jag tror det var en perfekt tillfällighet att jag mötte Hans på EEnet-mötet, säger Åsa med ett stort leende. Vi behövde strukturera upp oss. Fram till ökningen trodde vi nog att vi var ganska bra på produktion, det var ett nyttigt uppvaknande.

Till vänster Bent Luoto, IT-ansvarig på FOV Fabrics och mannen bakom deras övervaknings- och styrsystem av ventilation, vatten och värme. Här förklarar han systemet för Produktionslyftets Hans Reich (ryggen mot kameran).

Åsa går kursen i Lean Produktion på 7,5 högskolepoäng tillsammans med delägaren Fredrik Johansson, ansvarig för affärsutveckling. Hon tycker överlag att kursen är jättebra, inte bara för att den stärkt ledningsgruppens samsyn. Hon och Fredrik har verkligen lärt sig att tala samma språk och de har lagt mycket tid på att vända och vrida på saker och ting. Tiden i bilen till och från kursen har varit nästan lika värdefull som tiden på själva kursen.

– Både Fredrik och jag har gått flera externa kurser och båda tycker att det här är en av de bästa vi gått, berättar Åsa. Vi kan ta till oss kunskap som vi kan arbeta vidare med hemma. Vi funderar på att kontinuerligt skicka fler medarbetare för att hålla energin uppe.

Också medarbetarna har börjat anamma satsningen. Efter ett stormöte då skriften kring FOV Fabrics nya produktionssystem presenterades, där de bland annat styrt om företagets affärsmål från grunden, så mumlades det en del i korridorerna. ”Hur ska detta gå?” ”Det blir svårt!” ”Det kommer aldrig att fungera …” Vid nästa stormöte fick projektledarna från pilotgrupperna presentera hur arbetet löpte.

– Jag tror aldrig att jag sett en sådan vaken grupp, berättar Åsa. Projektledarna som berättade om daglig styrning backades upp av operatörerna som ställde sig upp och sa att det var jättebra och undrade varför vi inte kör det i hela företaget! Jag känner verkligen att vi har med oss produktionen.

Maskinerna går dygnet runt, sju dagar i veckan (väveriet).

I väveriet har de satsat mycket på ställtider. De har gått från inre till yttre ställ och vid vissa stationer har ställtiden reducerats enormt mycket – ibland med flera dagar. I beredningsverket har de satsat på daglig styrning samt halverat ledtiderna från att ta ut råvaror till leverans till kund. Personalen upplever att de har mindre att göra, detta samtidigt som de levererar ut mer till kund.

Toppkvalitet, stabila processer, hög leveransprecision och förbättringsprojekt som håller tiden – det är målsättningen med arbetet framåt när de går vidare efter Produktionslyftet. Vad gäller EEnet så har de satt en plan på att under fyra år spara 15 procent energi, förutom de besparingar som redan gjorts. Samtidigt tror Åsa att potentialen är större än så.

– Vi har så många processer inom textilindustrin, vi torkar och blöter materialet om vartannat, menar Åsa. Allt som gör oss starkare i och med arbetet med Produktionslyftet kommer också att påverka energidelen.

Häftig produktion med många processer hos FOV Fabrics.

Idag ser Åsa att de tre delarna – Produktionslyftets coachning, utbildningen och EEnet – hänger samman, även om de inte tänkte så från början. Kopplingen var heller inte så tydlig innan de påbörjade arbetet inom Produktionslyftet för att stabilisera och förbättra sina processer, något som alltså även kommer att påverka energidelen positivt. Nu ser de energi som ett av slöserierna bland de övriga; de reglerar ventilationen, återvinner värme och stänger av maskiner som inte behövs. Idag ser de helheten.

– Vi hade nog inte kommit lika långt i EEnet utan det stöd som Produktionslyftsarbetet inneburit, avslutar Åsa. Fast å andra sidan hade vi inte mött Produktionslyftet om vi inte varit med i EEnet!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer