Setrab och vikten av att mäta

Notis · 2009-04-28

Hos Setrab i Limhamn gick de i början av april igenom olika metoder att mäta tid och tidsanvändning i verksamheten. Efter att ha valt önskade metoder genomförde de i tre grupper två frekvensmätningar respektive lade upp ett protokoll för stopptidsanalys. De har nu arbetat fram vad som är viktigast att mäta i verksamheten, vilket resulterat i en lista på mätparametrar som deltagarna ska utreda närmare till nästa gång. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer