SGF bjuder in till en Lean vårkonferens 6-7 mars

Notis · 2008-02-28

Sveriges Gjuteritekniska Förening (SGF) bjuder in till vårkonferens den 6-7 mars i Jönköping. Arrangemanget är ett samarbete mellan SGF, Swerea Swecast AB och Tekniska Högskolan i Jönköping. Årets konferens har tydlig Lean-inriktning med teman som produktivitet, lönsamhet samt strategisk kompetensförsörjning. Medverkar gör även Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz, också det en vinkling mot Lean. Dessutom medverkar Mikael Thulin (Tekniska Högskolan i Jönköping, JTH) och Lars-Gustaf Gustafsson (Swerea Swecast), vilka båda är Lean-coacher inom Produktionslyftet. För information och anmälan se www.sgf-ghs.com – mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer