Sibbhult efter Scania

Artikel · 2007-11-28

åren 2006 meddelade Scania att monteringen av växellådor skulle flyttas från Sibbhult till Södertälje. I samband med detta startade ett intensivt arbete för att behålla kvalificerad produktion i regionen, där Lean-tänket löper som en röd tråd. Den 31 oktober genomfördes ett seminarium kring bärkraften bakom tankegångarna och såväl Scania som Produktionslyftet ställde upp med uppskattade föreläsare.

På Färe Industricenter i Sibbhult välkomnade dess vd Torbjörn Lindh till ett välbesökt seminarium. Närmare 170 personer hade samlats för att lyssna till ett antal mycket spännande föreläsare, alla med ett Lean sinnelag. Moderator och inledande talare var Produktionslyftets Hans Reich, som därefter i tur och ordning introducerade Scanias Thomas Karlsson (Senior Vice President), Melker Jernberg (Plant Manager) och Bo Carrick (Manager Supply Chain Development). Ett mycket starkt startfält som kompletterades av Mats Bojestig (läkare, planeringsdirektör och chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen i Jönköping läns landsting) och Lars Dahl (vd för Sibbhultsverken AB, tidigare en del av Scania).


170 personer ville lyssna till bland andra Produktionslyftet och Scania vid seminariet som arrangerades av Färe Industricenter och region Skåne.

Hans Reich gav en beskrivande bild av bakgrunden till Lean och dess ursprung. Han tryckte även på vikten av att göra något nu – många svenska företag har inte världsklass på sina siffror, trots högkonjunktur. Dessa frågor måste adresseras i god tid innan konjunkturen sviktar, vilket seminariets medverkande från såväl Scania och Sibbhultsverken som Färe Industricenter och Region Skåne insett. Hans kunde även berätta att så sent som veckan före seminariet inleddes en Lean-utbildning i samma lokaler, en utbildning som erbjuds via Produktionslyftet och genomförs av Chalmers Industrihögskola. Vid kursstarten medverkade Lars Medbo och Dan Carlsson under ledning av Peter Olsson, samtliga engagerade inom Produktionslyftet. Ytterligare ett steg mot en stärkt region.

– Vi vill främst ge er en plattform med vårt resonemang om hur vi attackerar de problem som Hans nämner, inledde Thomas Karlsson. Det handlar om förbättringsarbete var ni än är, oavsett produktion eller aktivitet.

Människan viktigast
Innan Scania tog tag i sitt Lean-arbete och skapade Scania Production System (SPS) med Toyota som inspiratör, så handlade effektivisering om att ha de bästa verktygen och maskinerna. Då – före 90-talet – rådde ett amerikanskt tankesätt där resultatet var viktigare än metoden. Cheferna på den tiden var främst intresserade av resultatet och ganska oinsatta i produktionen. Men ju mer Scania slipade på verksamheten desto mer insåg de att det handlade om människorna, medarbetarna. Det var en aha-upplevelse när de insåg att de inte skulle jobba efter resultatet utan arbeta med metoder.

– Precis som Hans sa så är det nu, medan vi är i en högkonjunktur, som vi måste etablera system för att klara en lågkonjunktur, framhöll Thomas. Det är lätt att gömma sig bakom en högkonjunktur.

Scanias produktionssystem baseras på ett antal principer. När alla tänker på samma sätt etableras metoder som på rätt sätt påverkar resultatet. Är inte resultatet det förväntade så går det att justera metoderna och standardisera en ny metod. Principerna baseras på grundvärderingar, vilka i Scanias fall består av respekt för individen, eliminering av slöseri och kunden först.

– Det är ganska långt från maskiner och verktyg, men de är det viktigaste för Scanias framgång, berättade Thomas Karlsson. Människorna är vår viktigaste resurs.

Alla ska med
Melker Jernberg vinklade om frågan kring Lean och arbetet med SPS på ett intressant sätt. Han frågade om åhörarna trodde att det gick att bli 10% bättre. Kanske alla ville bli 10% bättre? Ett närmast enhetligt ”ja!” ledde till följdfrågan: På vad? Kvalitet, leveransprecision, personalutveckling?

– Det bästa med det här är att ni inte behöver välja, förklarade Melker. Genom att arbeta rätt så kommer effekterna överallt.

För Melker består SPS av två delar: Ett ingenjörssystem och ett ledarskapssystem, eller kanske en hårdvaru- och en mjukvarudel. Den första delen står för de ickeförlåtande system som synliggör avvikelser, som möjliggör ständiga förbättringar. En felaktighet ska helt enkelt inte kunna passera.


Scanias Melker Jernberg (Plant Manager) till vänster och Thomas Karlsson (Senior Vice President) uppvaktas efter sina uppskattade föredrag.

Den andra delen lyfter fram de mjuka värden alla söker i sitt arbete. Det kan vara att kunna påverka, att bli sedd, utvecklas, få stimulans och ansvar etc. Enligt Melker är det nästan alltid samma faktorer som dyker upp i alla undersökningar, oavsett vilken position den som svarar har. Intressantast i frågeställningen är möjligheten att kombinera grundprinciperna, det vill säga respekt för individen, eliminering av slöseri och kunden först. Finns det något som kan driva alla tre frågor mot ett ”vinna-vinna-vinna”? Enligt Melker finns det inte något motsatsförhållande, förutsatt att alla är med.

– Hur många tror ni att ni får med? Vad jag menar är att alla i så fall har två jobb, exempelvis dels montera motorer, dels utveckla själva monteringsprocessen. Hur många av tio får ni med er i ert Lean-arbetet? Sex, åtta, tio?

Enligt publiken blev svaret i snitt åtta, även om några svarade tio. Melker föreslog då att alla åhörare skulle delas in i grupper om tio, sedan skulle varje grupp slå fast vilka två som inte skulle vilja vara med …

– Saken är den att det nästan alltid blir det man säger, framhöll Melker. Därför vill jag att alla verkligen säger tio! Jag säger alltid tio, även inför mig själv.

Utveckla leverantörer
Bo Carrick arbetar på inköpsavdelningen i Södertälje med leverantörsutveckling. Om inköparna har kapacitets- eller kostnadsproblem så kommer Bo och hans medarbetare till undsättning.

– Det är vårt ansvar att det hela tiden finns delar för att producera 350 fordon per dag samt för att täcka servicedelen. Det rör sig om 20.000 artikelnummer på komponenter och detaljer från 800 leverantörer, berättade Bo.

Det tillkommer dessutom 3000 leverantörer av övriga förnödenheter. Ungefär hälften av Scanias omsättning är inköpt material och de fokuserar på medelstora och mindre leverantörer. Kvalitet går alltid före leverans. Scania arbetar mycket med förebyggande verksamhet, allt ska vara ”rätt från mig”. De strävar efter idiotsäkra lösningar för att nå ett mål med noll fel.


Från vänster: Hans Reich (Produktionslyftet), Mats Bojestig (Jönköpings läns landsting) och Bo Carrick (Scania Manager Supply Chain Development).

1995 stod Scania inför en planerad produktionsökning från 50.000 fordon till 70.000 fordon per år. Tidigare hade det inneburit en investeringsökning på 30% och att anställa 20% mer personal, den här gången valde de istället att öka processeffektiviteten med SPS. Även leverantörerna påverkades, men de fick aktivt stöd av Scania med både utbildning och praktiskt produktionskunnande enligt följande modell:

Jag hör och jag glömmer
Jag ser och jag kommer ihåg
Jag gör och jag förstår.
Viktig erfarenhet
– Att lägga in sig på sjukhus är lika farligt som bungyjump!

Mats Bojestigs inledningsfras fick de flesta att kvickna till efter lunchen. Han byggde på med att berätta att vid fler än tre läkemedel vet ingen hur de fungerar tillsammans. De patienter som har flest mediciner kan få upp till 27 olika mediciner per dygn …

I Jönköpings landsting, där Mats arbetar, diskuteras det – internt och externt – mycket om de extra 40 miljoner kronor som ska tillföras sjukvården. Däremot är det ingen som diskuterar de 8 miljarder som redan omsätts.

– Varje system är perfekt designat för det resultat det ger, fastslog Mats och gav ett illustrerande exempel:
Ester i Vetlanda är född 1912. Hon orkar inte ligga ner eftersom hon är så andfådd. Hennes fötter svullnar, men hon vill inte åka in till lasarettet. Så småningom skjutsar hennes dotter in henne. Hon tas emot, får vänta, undersöks och läggs till sist in.

– Hon träffar 35 personer under denna dag, fler än hon gör på en månad. Synd för henne att hon var sjuk den dan.

Fallet Ester gjorde att alla inblandade började med att intervjuade varandra, de gjorde en handlingsplan. Var mina åtgärder korrekta? Vad kunde gjorts bättre, snabbare? Rätt från mig!

– Istället för att göra det så bra som möjligt på medicinkliniken började de tänka på hur de kunde göra det så bra som möjligt för Ester. Ett viktig omfokus.
Sist ut för dagen var Sibbhultsverkens vd Lars Dahl, som framhöll det positiva med att se så många på plats. Våren 2006 stod han i fabriken på området och meddelade att Scania skulle flytta från orten.

– Nu står jag framför 170 personer och talar om framtiden!

Sibbhultsverken är en effekt av Scanias strukturbeslut och de startade som eget företag i april 2007. De är en av de underleverantörer som fått ta en del av bearbetningen av växellådsdetaljer åt Scania. Kärnkompetensen ligger i fleroperationsbearbetning.

– Vi måste vara fokuserade för att vara underleverantör till fordonsindustrin, vi deltar som kompetenspartner i kundens utvecklingsarbete, berättade Lars. Och som sprungna ur Scania har vi SPS i blodet!

Vilket torde en bra start på vidareutvecklingen av Färe Industriområde som helhet, liksom den fortgående satsningen på Lean-tänkandet. För vilken kund vill inte dra nytta av erfarenheten från ett av världens bästa produktionssystem?

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer