Självständigt Lean-lärande

Notis · 2012-02-29


På ett mycket positivt sätt har arbetsgruppen på Cryo i Göteborg genomfört uppskattade Lean-introduktioner självständigt med företagets medarbetare. Vid fyra tillfällen har gruppen varvat Lean-spel med diskussioner kring Lean och företagets vägledande principer. Företaget har utvecklat ett eget presentationsmaterial som är mycket professionellt; Produktionslyftets Lean-coach deltog enbart som stöd vid första tillfället. Dagarna har väckt förväntningar hos medarbetarna och nästa steg i företagets Lean-resa blir att involvera medarbetarna i förbättringsgrupper. Mer vet malin.hallin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer