Självutvärdering hos Motala Verkstad

Notis · 2008-09-28

Vid ett coach-möte den 15 september på Motala Verkstad diskuterades rollen som ledare i Lean-arbetet och i samband med en självutvärdering och efterföljande diskussion. Ledningsgruppen reflekterade över sin roll och utvärderingen visade en positiv tillit till den egna förmågan – idéerna på förbättring hade en god spridning över tekniska och organisatoriska åtgärder. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer