Skapa arbetssätt där alla känner delaktighet

Ledare · Thomas Rydhagen · 2009-10-28


Som tillverkare jämförs vi hela tiden med andra producenter både i Sverige och utomlands. När jag hösten 2007, under ett seminarium om Lean, för första gången kom i kontakt med Lean-filosofierna och spelade Lean-spelet var det lite av en aha-upplevelse. Bland annat var en av föredragshållarna från Lunds universitetssjukhus, där de startat upp arbetssätt enligt Lean med väldigt bra resultat. Jag insåg då vikten av att skapa förutsättning för att kunna finnas kvar som producent. Vi måste skapa ett företag som fokuserar på kundnytta och hela tiden jobbar med att minimera slöserierna. Vår chans är att erbjuda kunderna maximal flexibilitet, korta och exakta ledtider med hög kvalitet på tjänster och varor och att hela tiden minimera slöserierna. Detta är kundnytta för våra kunder.

Vi är nu halvvägs på vår resa med Produktionslyftet, men vi har bara skrapat på ytan. Första halvåret har gått åt till att ta reda på vad vi vill med Lean. Vi har skapat ”The Smekab Way” som innehåller våra tankar och mål, en skrift som fått mycket positiva reaktioner bland våra kunder, internt och hos våra ägare. Hösten kommer att användas till att starta upp nya arbetssätt och förändra våra rutiner med hjälp av Lean-verktygen. Men redan slås vi av förändringen som skett i produktionen, vi har på ett halvt år markant sänkt våra lager genom att tillverka i kortare serier. Pallhyllor och lagerytor står tomma. Detta ger möjlighet till flexibilitet!

En minst lika viktig del i arbetssättet är att utnyttja de mjuka värdena, det ”åttonde slöseriet”, outnyttjad kreativitet. Min stora förhoppning och drivkraft är att skapa arbetssätt där alla anställda känner delaktighet och får möjlighet att kreativt utnyttja sina olika kompetenser. Detta ska bli en naturlig del i det dagliga arbetet. Först då är vi inne på ”The Smekab Way”!

Thomas Rydhagen • produktion Smekab

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer