Skaraverken satsar på förbättringsgrupper

Notis · 2009-06-28

En uppföljning av förändringsledning diskuterades hos Skaraverken i månadsskiftet maj/juni. Man enades om att kommunikation och dialog samt att gå ut i verkstaden blir allt viktigare för att stärka engagemanget för Lean-satsningen. Styrgruppen kommer att öka sin närvaro i produktionen samt utse nya förbättringsgrupper, eftersom alla är överens om att förbättringsgrupperna är bra och de gemensamt vill driva dessa framåt. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer