Skriv på för 2 grader!

Notis · 2009-10-28


Internationell forskningen visar att temperaturen inte får öka mer än två grader för att klimatpåverkan på jorden inte ska bli oacceptabel. Bland andra näringsminister Maud Olofsson rekommenderar en påskrift för uppropet – se www.2grader.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer