Skynda långsamt – insikter från en coach

Artikel · 2023-05-08

Under hela sitt yrkesliv har Staffan Larsson arbetat inom olika typer av tillverkande industri. Allt från bearbetning av rostfria produkter, elektronikproduktion, livsmedels- och läkemedelsindustrin, till tillverkning av bygghissar och fjärrstyrda rivningsrobotar.

Nu är han engagerad som coach inom Produktionslyftet – en roll där han hjälper företag att hitta och utveckla sin drivkraft till förändring.

Som platschef på robotutvecklaren Brokk i Skellefteå deltog Staffan i Produktionslyftets utvecklingsprogram under 2013-2014. Han medverkade också vid införandet på Lövånger Elektronik 2009-2010, där i rollen som produktionschef. Förändringsarbetet och metodiken gav mersmak och under 2020 började han arbeta som coach inom Produktionslyftet via konsultföretaget iTid.

Vi har pratat med Staffan för att få veta mer om företagens utmaningar och hur han ser på sin roll som coach.

Vilka är de viktigaste insikterna som du tar med dig till ditt uppdrag som coach i Produktionslyftet?

Att skynda långsamt. Många vill ha snabba och omedelbara resultat, vilket ibland kan gå att få till om det finns enkla åtgärder som ger stora resultat. Men nya insikter måste få sjunka in. Alla måste få tid att förstå varför vi gör det vi gör. Produktionslyftet syftar till långsiktig och hållbar förändring i företaget och det tar tid.

Alla reagerar olika inför en förändring och det måste vi respektera. Utmaningen är att lyssna på de frågor som kommer upp och förklara så att det blir enklare att förstå.

Hur uppfattar du förändringsbehovet hos de företag som du möter – går det att se något mönster?

En viktig del är att minska de slöserier som alla företag har mer eller mindre av. Mitt intryck är att det är få företag som har insett hur mycket slöserier som det verkligen finns att jobba med. Många har en bild av att det flyter på ganska bra. Ibland tror jag att det finns en strutsmentalitet, att vi inte riktigt vill veta hur illa det är.

I början av en förändringsresa är det viktigt att få i gång arbetet i det lilla, att börja göra. Små enkla förbättringar, och att inte gapa över för mycket. Annars är risken väldigt stor att inget till slut blir gjort och att allt stannar av. Utmaningen att våga ta det lite lugnt ligger ofta hos ledningen.

Det kan vara tungt att starta ett svänghjul, men när det väl börjat snurra så snurrar det nästan av sig självt. Det samma gäller vid förbättringsarbete. Det kan kännas trögt i början, men med lite tålamod så brukar det börja hända grejer. Massor med bra grejer.

Vad kan Produktionslyftet erbjuda som möter dessa behov?

Produktionslyftet har en väl utarbetad metodik som just pekar på möjligheterna med att börja göra, att experimentera med små förändringar. I utvecklingsprogrammets inledande fas arbetar vi korsfunktionellt tillsammans med ledning, förändringsledare och fackliga representanter för att skapa samsyn runt var vi är, vart vi vill och hur vi kan ta oss dit. Vi identifierar de första små stegen som ska ta arbetet vidare.

Arbetet bygger på förväntningar hos våra intressenter – kunderna, medarbetarna, ägarna och samhället – och det skapar förutsättningar för goda resultat.

Har du några knep för att kicka i gång och skapa engagemang kring utvecklingsarbetet?

Att arbeta som coach handlar mycket om att få i gång resonemanget i företaget så att de själva kan hitta lösningar på sina utmaningar, eller identifiera något som de vill experimentera med och som kan ta dem närmare en enklare vardag.

Det brukar vara en bra start att prata om slöserier och problem som var och en ser i sitt dagliga arbete. Det är trots allt saker som de retar sig på och som de gärna skulle vilja slippa. Insikten om att det handlar om att ta bort sådant som inte fungerar brukar göra att det börjar bubbla. Till viss del av missnöje, men när vi pratar vidare så brukar det komma upp kreativa idéer som både gäller att åtgärda aktuella problem och att utveckla verksamheten på längre sikt.

Vad är det roligaste med att coacha företag?

När personalen som jag arbetar tillsammans med förstår och känner att de bidrar till sin egen och företagets utveckling. När de har hittat ett smart sätt att jobba som gör arbetet enklare och roligare. Att se glädjen och stoltheten då de får positiv feedback på den förbättring som de har genomfört. Det är en fantastisk känsla!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer