Slöserijakt och skiftspridning

Notis · 2013-10-24

Nolato Plastteknik i Hisings Backa ägnade en dag i början av oktober åt att ta fram en första version av sin förbättringstavla. Detta följde de upp med en slöserijakt med fokus på 5S och fyllde ett första ark med idéer till förbättringar. Dagen avslutades med ett första förbättringsmöte och de fyra närvarande ur robotgruppen ska nu föra ut tankarna och arbetssättet till sina respektive skift. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer