Småföretag i Nordsjöregionen lär Lean av forskare

Notis · 2009-01-28

Det har funnits för få möjligheter för små och medelstora företag att lära sig mer om Lean produktion. Det anser de nio partners runt Nordsjön som tillsammans skapat projektet ERIP – European Regions for Innovative Productivity. Västra Götaland representeras i projektet av Swerea IVF som även är en av huvudmännen i Produktionslyftet. ERIP kommer att drivas parallellt med Produktionslyftet. Birgitta Öjmertz, programdirektör för Produktionslyftet, menar bland annat att ERIP ger en internationell dimension som berikar Produktionslyftet. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer