Smart industri och Produktionslyftet hos IUC Sverige

Notis · 2016-06-29

IUC Sverige har i juniutskicket av sitt nyhetsbrev mycket intressant läsning, där bland annat VD Martin Hedman skriver en ledare under rubriken ”Nyindustrialisering/Smart Industri – från strategi till handling”. Dessutom finns det en text från både Birgitta Öjmertz, med rubriken ”Hållbar produktion för långsiktig utveckling”, och en artikel om företaget Bolon och deras Produktionslyftsarbete. Läs mer via denna länk. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer