Södertälje satsar som Lean-kommun

Notis · 2007-10-28

Tillsammans med Södertälje kommun, KTH Syd och Scania genomför Produktionslyftet ett Lean-seminarium i Södertälje den 29 november. Dagen inleds med ett studiebesök på Scania, vilket rundas av med lunch då även deltagarnas förväntningar gås igenom. Eftermiddagen inleds med att Produktionslyftets Hans Reich presenterar grunderna i Lean. Därefter berättar ett antal ”industrivittnen” om sina erfarenheter och deltagande företag får tips om hur de kan gå vidare. Mer information finns under kalendariet på www.produktionslyftet.se – mer vet också hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer