Södra Cell Mörrum redo för Fas 3

Notis · 2018-02-12

Efter ett års deltagande i Produktionslyftet känner de sig redo för att bredda ut i organisationen. Tiden fram till nu har använts till olika saker – att gemensamt landa i vart de ska och vad som är viktigt för dem, vilket de har sammanfattat i övergripande utmaningar och i deras gemensamma principer. Eftersom de redan hade ett arbetssätt med flera Lean-verktyg, bland annat 5S och daglig styrning, har fokus i lärandet riktats mot förbättringsgrupper och Kata-metodiken. De har kört ett antal pilotgrupper med stöd av förbättringskata och coachningskata, ett arbets- och förhållningssätt de tror kommer hjälpa dem mycket framåt. När de nu inleder Fas 3 står en breddning av Kata-metodiken högt på agendan med planerad utbildning för nyckelpersoner i organisationen samt uppstart av flera nya förbättringsgrupper. De kommer också att lansera sina gemensamma principer i hela organisationen på bredden och på djupet med kampanjer, individuella möten och en tydlig visualisering. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer