Sök nu till första omgången av 2008 års Produktionslyftsföretag – sista ansökningsdag 3 december 2007!

Notis · 2007-10-28

Ditt företag kan få kvalificerad stöttning och handledning med Lean produktion som utgångspunkt. Målgruppen är företag som har mellan 50 och 250 anställda inom traditionell tillverkningsindustri i Sverige. Även företag som ingår i en större koncern, men som praktiskt fungerar som ett medelstort företag, kan delta.
Företag som under 2008 blir ett av de 25 Produktionslyftsföretagen betalar totalt 150 000 kronor, där utbildningen Lean Produktion 7,5 poäng för två av förändringsarbetets nyckelpersoner ingår. Utbildningen ges av Chalmers Industrihögskola och är subventionerad av Produktionslyftet. Sammanlagt motsvarar kostnaden ca 25% av den verkliga kostnaden för den hjälp som ditt företag erhåller.

Tillsammans med Produktionslyftets coacher tar ni fram en utvecklingsplan som sträcker sig över minst ett år. Där ingår utbildning och coachning för ledningen och företagets förändringsagenter samt breddutbildning för alla anställda. Totalt rör det sig om 500 arbetstimmar som Produktionslyftet lägger per företag för att på bästa sätt lyfta företagets förändringsarbete, plus utbildningen Lean Produktion 7,5 poäng för två av förändringsarbetets nyckelpersoner.

Motkrav är att ni ställer upp med egen personal, förändringsagenter och stort engagemang för att tillsammans med Produktionslyftet göra företaget effektivare. Dessutom ingår det att informera om det förbättringsarbete som bedrivs inom ramen för Produktionslyftet och möjliggöra för Produktionslyftet att skriva och publicera artiklar om ert arbete.

Vi ställer också krav på att företagets styrelse tar beslut på att sätta igång förändringsarbetet och att företagsledningen tillsammans med styrelserepresentanter deltar och är aktiva i utbildning och förändringsarbete.

Under 2007 har 10 pilotföretag valts ut för att få del av Produktionslyftets satsning. 2008 väljs ca 25 företag och 2009 ytterligare ca 30 företag. Produktionslyftets styrelse kommer att välja ut de företag som kommer få ovanstående hjälp. De målgruppsföretag som tidigare anmält sitt intresse som pilotföretag 2007 kommer att kontaktas inför den nya omgången 2008.

Ansökningar för 2008 ska vara Produktionslyftet till handa senast 3/12. Beslut om deltagande företag tas vecka 6 2008, då hälften av årets 25 företag utses. Ansökningar för resterande företag ska lämnas in senast 29/2, där beslut tas vecka 18.

Är ni intresserade av att inleda en process som gör att ert företag kan bli utvalt? Gå in på www.produktionslyftet.se, klicka på intresseanmälan överst och fyll i era uppgifter i formuläret som finns bakom ”företagsdörren”. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer