Sök till Svenska Leanpriset 2016!

Notis · 2016-04-28

Fram till den 10 maj är ansökan öppen till Svenska Leanpriset 2016, en möjlighet till såväl genomlysning som utmaning av din organisations Lean-status. Själva arbetet med ansökan i sig innebär en nyttig reflektion av det genomförda arbetet.

Lean Forums styrelse utvärderar bidragen och utser ett antal av dem hos vilka ett fördjupande platsbesök genomförs. Vinnare presenteras på Lean Forum Konferens – i år i Stockholm den 19-20 oktober – och under efterföljande vår inbjuds Lean Forums medlemmar till studiebesök hos vinnare och finalister. Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer