Söker ert företag nya möjligheter inom Smart industri/Industri 4.0?

Notis · 2020-05-20

Move to 4.0 är ett europeiskt samarbete för att hjälpa företag att utveckla sitt arbetssätt runt Smart industri. Som företag erbjuds ni vara med i två webbinarier kring utmaningar och möjligheter med Smart industri. Webbinarierna äger rum den 9 juni och den 25 augusti. Ett antal företag kommer sedan väljas ut för att få hjälp med att ta fram sin färdplan kring detta. Anmäl dig här – mer information har Mikael Andersson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer