”Som klippt och skuret för FKG-medlemsföretag”

Notis · 2016-11-29

Orden i rubriken är Göran Johnssons, ordförande i Produktionslyftets styrelse. Fordonskomponentgruppen (FKG) ger ut tidningen Fordonskomponenten där Göran har skrivit en krönika i senaste numret. Här lyfter han betydelsen av ett metodiskt och långsiktigt arbete, något som sedan starten varit ett av Produktionslyftets kännetecken. Förhoppningen är att vi ska etablera ett ännu närmare samarbete mellan FKG och Produktionslyftet. Som Göran också skriver: ”FKG har många små och medelstora företag som medlemmar. Det är i dessa företag vi kan göra mest nytta.” Läs hela krönikan här. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer