Spännande kurser om ny teknik

Notis · 2017-09-21

Fordonskomponentgruppen (FKG) och Swerea driver tillsammans ett projekt där de tar fram och genomför korta, industrianpassade kurser. De ämnesområden som är aktuella är sådana som är viktiga för FKGs medlemmar och omfattar forskningsresultat från projekt inom Produktion2030s styrkeområden.

Fordonsindustrin står inför stora utmaningar och förändringar men det finns hjälp och kunskap att tillgå. Projektet, som ska pågå i fyra år, kommer att ge FKGs medlemmar stöd att ta tag i sina egna teknikutvecklingsbehov. Mer information kommer inom kort. Projektet drivs på direkt uppdrag av och inom Produktion2030 Instrument SMF – mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Här kan du ladda ner det första kursprogrammet!

 

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer