Spännande möten på VINNOVAS årskonferens

Notis · 2014-02-28

I samband med VINNOVAs årskonferens den 27 november var Produktionslyftet ordentligt representerat. En av de medverkande talarna var Stefan Löfven, efterträdare till Produktionslyftets styrelseordförande Göran Johnsson som IF Metalls ordförande och idag Socialdemokraternas partiledare. Stefan Löfven var i sin roll som IF Metalls ordförande, tillsammans med Teknikföretagens tidigare vd Anders Narvinger, en viktig tillskyndare och supporter vid starten av Produktionslyftet.

På bilden ses från vänster: Anders Rydahl (Produktionslyftets styrelse), Peter Bökmark (resursansvarig för Produktionslyftet på Swerea IVF), Matz Lenner (regionansvarig Produktionslyftet region Norra Mellansverige), Bo Ericson (Lean-coach Produktionslyftet), Stefan Löfven, Mats Björkman (Produktionslyftets styrelse), Birgitta Öjmertz (Produktionslyftets programdirektör), Hans Reich (ansvarig för Produktionslyftets motivationsarbete), Göran Johnsson (styrelseordförande Produktionslyftet), Dan Carlsson (utbildningsansvarig Produktionslyftet) samt Mats Lundin (vd för Produktionslyftets värdorganisation Swerea IVF).

Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer