Spännande workshoppar på Vinnova-konferens

Notis · 2017-05-24

Den 4 maj arrangerade Vinnova en nationell konferens om samverkan för innovation där fyra av de 17 strategiska innovationsprogrammen som startats ansvarade för varsin workshop. Med tema industriell digitalisering arrangerade Produktion2030 sin workshop under ledning av Cecilia Warrol Ersson och Johan Stahre där de fokuserade på nyttan med industriell digitalisering utifrån verkliga behov.

Diskussionen handlade om förväntad nytta med industriell digitalisering med speciellt fokus på digitala modeller, digital uppkoppling (connectivity) och affärsmodeller för digitalisering. Workshoppen var fullsatt med många intressanta diskussioner som landade i att vi genom att ta till oss möjligheterna med uppkoppling och digitalisering kan producera enkelt, enstyck och i effektiva processkedjor – i Sverige. Vid en annan workshop i regi av det strategiska innovationsprogrammet Grafen låg fokus på mindre aktörer. Även här var Produktion2030 representerade, denna gång med Produktionslyftets Birgitta Öjmertz som en av föreläsarna i sin roll som ansvarig för Produktion2030s instrument för små och medelstora företag. Birgitta berättade hur Produktion2030 paketerar resultat från projekt där främst storbolag deltagit och gör dem tillgängliga för målgruppen så att de får tillgång till teknik och kunskap och i förlängningen kan jobba med frågorna tillsammans. Resultaten presenteras genom teknikworkshoppar, kortare utbildningar och seminarier och hittills har 18 projekt paketerats. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer