Spridning av daglig styrning i Skellefteå

Notis · 2012-06-29


Hos Berco Produktion i Skellefteå har de introducerat daglig styrning. Det har uppfattats mycket positivt av både grupperna och ledningen; företaget upplever att informationsspridningen inom företaget fungerar bättre och att det blir snabbare beslut. Mer information har lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer