Stabilt läge i Sävsjö

Notis · 2021-01-15

Hos Anticorr AB i Sävsjö har de under december arbetat fram ett stabilt läge i produktionen och nu står de inför utmaningen att fokusera mer på försäljning för den totala omsättningen. Företaget har skapat möjligheter för tillväxt med en grundläggande ordning och för att kunna ta nästa steg vill de accelerera försäljningen. För våren är tanken är att ledningen fokuserar på att alstra mer jobb medan produktion och administration fortsätter med förbättringsarbetet för ökad effektivitet och konkurrenskraft. Mer information har David Andersson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer