Stadig tillströmning till Produktionslyftet

Notis · 2014-05-28

Årets kvot av företag som godkänts till Produktionslyftet börjar fyllas, även om det finns några platser kvar. Ett av de senaste företagen är Hanson & Möhring AB i Halmstad, som Produktionslyftet skrev avtal med i mitten av maj. På bilden ses Claes Andersson, vd för Hanson & Möhring, tillsammans med Richard Berglund från Produktionslyftet. Mer information kring möjligheten att söka till Produktionslyftet har richard.berglund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer