Ställanalys med video hos Motala Verkstad

Notis · 2009-05-28

I mitten av maj genomfördes en analys av ett ställ med videokamera (se bild). Stället var lagom långt och flöt på mycket bra, vilket gjorde det till ett bra ”skolexempel”. I diskussionen efteråt visade operatörerna stort intresse att genomföra fler ställtidsreduktioner med denna metodik på mer komplicerade ställ. Även halvtidsavstämningen har genomförts med en nybildad styrgrupp bestående av första linjens chefer. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer