Standardiserat arbete och 5S hos Permobil

Notis · 2011-10-31


Den 11 oktober genomfördes hos Permobil Produktion på Alnön i Sundsvall såväl en introduktion av Standardiserat arbete för styrgruppen, som en uppföljning av 5S-arbetet i pilotgruppen. Styrgruppen diskuterade hur de kan uppgradera den metod som idag används för instruktioner på stationerna, medan pilotgruppen diskuterade hur arbetet kommit igång och vad som står på tur. Revisioner i grupper om två personer genomfördes i några av gruppens arbetsstationer, varefter revisionsmallen uppdaterades. Bilden visar när de bygger om i materialfasaderna efter linan. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer