Stark förbättringsvilja hos Setrab

Notis · 2009-09-28

Den första dagen i 5S för kontorspersonalen genomfördes i mitten av augusti hos Setrab i Limhamn. Från såväl ledningens sida som från övriga deltagare var insikten stor att det förekommer en hel del slöserier på grund av systembrister, men det finns samtidigt en stor vilja att öka stabiliteten på kontoret. Produktionstekniske chefen Jim Eriksson på Setrab hade ett lätt arbete att skapa ordning på skrivbordet när det såg ut som på bilden till att börja med! Under dagen genomfördes också ett pulsmöte i Lean-projektet samt ett förbättringsgruppsmöte i produktionen. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer