Stark uppslutning kring Lean i Uppsala

Notis · 2007-11-28

Över hundratalet deltagare, de flesta kunder till arrangören Proffice, kom för att inspireras av Lean enligt Produktionslyftets modell med insiktsseminarier. Det var en bred sammansättning av företag, varav många var sådana som Produktionslyftet normalt inte kommer i kontakt med eftersom de ligger utanför målgruppen. Förutom Hans Reich medverkade Toyota Sveriges marknadschef Dag Lotsander som kunde berätta om Lean utifrån ett marknadsperspektiv. Det sammantagna budskapet fick en fantastisk respons med flera uppföljande förfrågningar – mer vet anders.hugnell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer