Starkt engagemang och intresse

Notis · 2011-09-30


Hos Husqvarna i Höör (Höörs Plåt) har arbetet påbörjats med 5S, det vill säga ordning och reda. Sedan slutet av augusti arbetar de med steg ett till tre vid kantpressarna, där främsta fokus har legat på S1 (Sortera). Handlingsplan är dock skapad för fortsatt eget arbete med såväl S2 (Strukturera) och S3 (Städa), ett arbete som utförs med starkt engagemang och intresse. Under oktober kommer därefter de viktiga S4 (Standardisera) och S5 (Skapa vana). Den egna beskrivningen av Leans värderingar och principer (HP Lyftet) kommer att presenteras och diskuteras med samtliga anställda under oktober. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer